Jean Paulissen PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
donderdag 17 maart 2011 20:50

De in 1955 aangestelde dirigent Johan Schröder wordt in 1964 opgevolgd door de in Hasselt wonende componist en dirigent Hubert Lelièvre, net als voorzitter Jean Paulissen "een man uit de duizend". Na het muziekpeil behoorlijk opgevoerd te hebben en de kameraadschappelijkheid in de vereniging gestimuleerd, wordt hij door interimaris J. Lambrechts, onderwijzer te Genk-Waterschei, op 23 april 1976 opgevolgd voor een periode van ongeveer zes maanden. In het najaar van 1976 wordt dirgent André Préal uit St.-Truiden, trompetleraar aan de gemeentelijke muziekschool te Lanaken, benoemd om het 130-jarig bestaan van het korps op een waardige wijze te vieren. Ondertussen waren er nog huisvestingsproblemen geweest. Omwille van hetzelfde "plan van aanleg Lanaken-centrum" waarvoor de kiosk diende te verdwijnen, moest ook het oude gemeentehuis worden afgebroken. Zodoende werd de aanpalende gemeentezaal eerst met de grond gelijk gemaakt en de harmonie nam in 1965 intrek in de parochiezaal "Rerum". Ofschoon deze parochiezaal jarenlang in gebruik was voldeed hij in 1977 niet meer aan de voorschriften van brandveiligheid en dienden alle activiteiten hierin de worden gestopt.

Weer werd de harmonie kind van de rekening en gaat inwonen bij de chiro-jongens (chiroheem aan het kerkhof). Sedert september 1981 wordt in het centrum van de gemeente een cultureel centrum in gebruik genomen en de harmonie krijgt hier zijn nieuwe thuis. Voor de organisatie van belangrijke vieringen werden werkgroepen opgericht. Zo ontstond voor het 130-jarig bestaan zelfs een werkgroep van personen die geen enkele binding met de harmonie hadden, nl. : Marcel Panis, Jean Weytjens, Marcel Cuyvers, Hubert Houben, Hennie Effting, Guy Bobbaers, Etienne Peulen en Theo Boonen, versterkt door enkele leden van onze jubilerende vereniging. Naast de toen 84 actieve leden, muzikanten, drummers en majoretten telde de kon. harmonie 16 bestuursleden die onder begeleiding van ondervoorzitter Raymond Hermans garant stonden voor het welslagen van de 130-jarige viering. Gedurende de periode van zijn lange loopbaan als voorzitter heeft Jean Paulissen, bijgestaan door een legertje energieke en hulpvaardige bestuursleden, heel wat suksessen kunnen boeken. Zoveel dat die hier niet allemaal kunnen worden vermeld. Toch zouden wij ter herinnering hier enkele bijzonderheden willen vernoemen: de oprichting van de "vzw" als harmonie, de samenwerking met de gewestelijke muziekschool van Eisden om uiteindelijk te komen tot een eigen gemeentelijke muziekschool, opening van de vermaarde bloemencorso te Rheydt (in 1971 wordt aan dit evenement voor de 4e maal deelgenomen), opluisteren van talrijke gerenomeerde voetbalwestrijden: België-Frankrijk, België-Nederland, Beerschot-Antwerp, Anderlecht-Westham, enz… Europese bijeenkomsten met o.a. een tweedaags optreden te Paderborn (Duitsland) en een tweedaagse uitvoering te Palaiseau (nabij Parijs), opluisteren van de jubileumviering Koning Boudewijn, concerten te Kaers, Lens, Cambrai, militaire taptoes te St.-Truiden, schuttersfeest te Aldenhoven, optreden in Aken gedurende de culturele week, concerten op de Groenplaats en in het park te Antwerpen en te Maastricht, Beneluxjumpingwedstrijden te Lanaken (Zangersheide), inrichten van talrijke kampioenschappen (zowel nationaal als provinciaal) voor drummers en majorettes en met de medewerking van de Lanaker bevolking de inrichting van internationale twirling days. Als wij bij deze sumiere opsomming nog tellen dat de harmonie jaarlijks een gemiddeld van 30 uitvoeringen in eigen gemeente verzorgt (wekelijkse repitities niet inbegrepen…) mogen wij toch wel aannemen dat het in deze vereniging gonst van activiteiten.

Op 16 november 2001 overleed plotseling onze voorzitter Jean Paulissen. Een groot verlies voor de familie, de harmonie en een groot aantal verenigingen in groot Lanaken. Tijdelijk neemt Raymond Venken de fakkel over als interim-voorzitter. Op 8 maart 2002 aanvaardt Jaak Ghelen (binnen onze vereniging gekend als Jacky) het voorzitterschap van de Harmonie Weergalm der Maas.