Nieuwe tijden PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
donderdag 17 maart 2011 20:49

Ondertussen schrijven we 1958. De harmonie kent zoveel moeilijkheden, vooral gebrek aan muzikanten, dat overlegingskansen gering worden. Het nog overlevend bestuur, nog steeds onder het voorzitterschap van notaris Albert Boes gaat op zoek naar vernieuwing.

Uit de bus komt o.a. een van de onlangs in Lanaken gevestigde apotheker, de heer Jean Paulissen. Deze volksman legt van meet af aan beslag op de voorzitterszetel en blijft niet bij de pakken zitten. Zijn eerste probleem was de uitbreiding van het muziekkorps. Zijn inspanningen worden spoeding beloond. Daarna wordt werk gemaakt van een vernieuwing in het bestuur, o.a. de heer Firmin Janssen wordt aangetrokken en getooid met secretariaatspapieren. Deze persoon dient eveneens te zorgen voor behoorlijke contracten en uitstappen, waarin hij wonderwel slaagt. Het uitzicht van het korps dient ook gewijzigd, zo meent de voorzitter en binnen enkele maanden tijd wordt de voormalige "grijze pet" voor goed naar de archieven verwezen en komt men te voorschijn met een piekfijn uniform van groene kleur gemengd met geel. De versiering is van goudkleur. Steeds vooruitziend neemt voorzitter Jean Paulissen het initiatief in samenwerking met de Fratersschool (lager jongensonderwijs) een trommelkorps in leven te roepen, onder de bijzonder kundige leiding van onderwijzer Paul Machonen met goedkeuring van toenmalig directeur franter Remy (Meyers). Indien ik met niet vergis was de eerste gezamenlijke uitstap rond 1960 bij gelegenheid van het bezoek van prins Albert huidig koning Albert II) en prinses Paola aan Lanaken. Voor het trommelkorps volgde het ene succes op het andere. Bewijs hiervan de talrijke eerste plaatsen in drumwedstrijden en tweemaal een 14-daagse reis doorheen Zwitserland. Door aanwending van het trommelkorps is er in het muziekgebeuren een verschuiving van klemtoon. Nu primeert niet meer het concertleven, maar het begrip "show" krijgt meer de bovenhand. Samen met het jeugdige trommelkorps worden shownummers aangeleerd en de harmonie kent suksessen als nooit tevoren met optredens zelfs ver over de grenzen en op Europees niveau. Op 25 januari 1964 wordt een nieuw vaandel, het vierde in de rij, plechtig gewijd. Dit vaandel doet nu nog dienst (anno 2001).

De suksessen indachtig meent voorzitter Jean Paulissen nog steeds naar een hoger niveau te moeten werken: rond 1968 komt hij tevoorschijn met een volledig uitgedost majorettenkorps dat zijn eerste opleiding ontvangt van onderwijzer J. Bauduin. Enkele jaren later start men met een minirettenkorps. Ondertussen wordt het trommelkorps onder rechtstreeks toezicht van de harmonie geplaatst, een situatie die tot de beginjaren 1990 eindigt. Nog steeds onder het bewind van dezelfde voorzitter gaat men in 1971 (11 november 1971) over tot hernieuwing van het volledig instrumentarium waar een bedrag van dik over de 500.000 Bef mee gemoeid is. Na 14 jaar dienst worden in 1975 de oude uniformen omgewisseld en bekomt men een kledij van zwarte broek, donkerrode jas en zwarte berenmuts. Ondertussen maken we kennis met de in Maastricht wonende instructeur voor trommel- en trompetterskorp, de heer Pie Lejeune.