75-jarig bestaan PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
donderdag 17 maart 2011 20:48

Tijdens de pinksterdagen (mei 1926) wordt een der best geslaagde muziekwedstrijden georganiseerd. Veel lof wordt toebedeeld aan de sedert 1921 benoemde secretaris (schrijver) Jos Hoeven, van beroep politiecommissaris. Het was door zijn impuls dat de fanfare op 21 december 1921 omgevormd werd tot harmonie. Na de glorie het verval. Kort na het 75-jarig bestaan (in 1928) ontstaan opnieuw twee harmoniën.

De een blijft onder voorzitterschap van Dokter Henri Martin met dirigent G. F. de Pauw en met lokaal de gemeentezaal en de andere met als voorzitter Cops en dirigent Porteneers (uit Maastricht) en met lokaal zaal de Ster in de Stationsstraat). Beide verenigingen blijven bestaan tot na de tweede wereldoorlog. Onder impuls van de toenmalige pastoor Martens komt het in 1948 tot een vergelijk tussen deze partijen: een nieuw bestuur wordt gekozen, nieuwe instrumenten worden aangekocht, doch de naam "Weergalm der Maas" blijft behouden. Als dirigent werd aangesteld de heer Hameleers uit Maastricht. Het voorzitterschap werd toebedeeld aan notaris Albert Boes en secretaris werd Cornelis Christoffels (onderwijzer in Lanaken) en schatbewaarder werd René Eerdekens. Enkele opeenvolgende jaren werden festivals en weidefeesten georganiseerd met medewerking van muziekverenigingen uit aangrenzende gemeenten. OP 26 mei 1950 krijgt men het bezoek van een korps uit Terwinselen en op 18 juni 1950 trok men voor het eerst, getooid met "grijze kepi"s" naar een tornooi in Budel. Nog in 1950 neemt bankdirecteur Jules Creten het secretariaatswerk over van Cornelis Christoffels en maakt voorbereidingen voor het honderdjarig bestaan (5 juni 1951).

Een speciaal opgericht feestcomité zorgt voor een puik, maar totaal verregend eeuwfeest, waarvan wij ons de stoet en een kunstconcert door de kon. Harmonie Limburg Maas van Eisden (Maasmechelen) herinneren. Op het moment van het eeuwfeest bestaat de maatschappij uit 15 bestuursleden en 75 spelende leden. Van deze leden maken nu nog de heren Jean Winten (overleden )en broer Mathieu Winten deel uit van de harmonie (anno 2001). Van nu af hebben we kort op elkaar volgende wijzigingen van dirigenten: de heer Hameleers wordt opgevolgd door Winnie Moermans van Lanaken, gevolgd door J. Ubags uit Stokkem, Jozef Brouns van Lanaken, de heer Coun uit Neerharen en in 1955 neemt Johan Schröder (beroepsmusicus) uit Maastricht tot 1964 de dirigeerstok in handen.

Na een poging in 1956 om nog een muziekfeest te organiseren en een uitstap naar Kotem, zoekt men naar middelen om nieuw leven in deze harmonie te blazen. Tot aan de eeuwwissling (2000) kunnen we hier de volgende dirigenten nog aan toevoegen : de heer Hubert Lelièvre uit Hasselt (beroepshalve ingenieur bij Bruggen en Wegen), de heer Lambrechts (onderwijzer te Waterschei) voor een periode van méér dan zes maanden tijdens de overgang van Hubert Lelièvre naar André Préal. Van 1976 tot 1991, de heer André Préal, beroepsmusicus en leraar trompet aan de muziekschool van Lanaken en Voeren.

Vervolgens krijgen we telkens voor een korte periode de heer Stany Jans, leraar clarinet aan de muziekschool van Lanaken en de heer John Van de Caetsbeek, beroepstrombonist. Vanaf 1995 is het dirigeerstokje, met succes, in de handen van Johan Mertens, fluitist en leraar fluit.