Gouden jubileum PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
donderdag 17 maart 2011 20:39

In 1879 wordt voorzitter Henri de Caritat opgevolgd door Charles Vrancken.

Deze persoon was eerst spelend lid, daarna bestuurslid en vanaf 1879 voorzitter. Later zullen wij zien dat hij opgevolgd wordt door Dr. Henri Martin. Met voorzitter Charles Vrancken treedt een periode in dat het dirigeerstokje op vrij korte tijd van persoon verandert : na de heer Barewa komt de heer De Fesch (uit Maastricht), opgevolgd door de heer Van Doren uit Lanaken, daarna dirigent Bartholomeus Willems uit Zolder (onderwijzer te Smeermaas-Lanaken).

Onder de leiding van laatst genoemde dirigent wordt het 50-jarig bestaan gevierd. Vanaf het 25-jarig tot het 50-jarig bestaan werd de administratieve zijde van de vereniging zo goed als vergeten want er werden practisch geen archiefstukken teruggevonden.

Men kan enkel nog tewerk gaan op de behaalde medailles : de voornaamste daarvan zijn een herinneringsmedaille van de Maastrichtse Muziekvereniging op 1 augustus 1880, in 1890 vierde Lanaken de 25 bestuursjaren van koning Leopold II waarvan eveneens een medaille bestaat en op 15 juli 1900 bekwam de vereniging een souvenir bij gelegenheid van het bezoek van koning Leopold II en zijn echtgenote aan de stad Hasselt.

Op 24 juli 1901 ontvangt de vereniging het bericht dat zij de naam " koninklijke sociƫteit " mag dragen, bij gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. Dit wordt op 25 augustus 1901 op grootse wijze gevierd o.a. met een optocht van meer dan 30 groepen vertrekkende op de Bessemerstraat, gaande naar Smeermaas, Tournebride, Pietersheim en Stationsstraat met ontbinding aan het station. Te 20.00 uur was op het Kerkplein nog een concert met " algemene verlichting ". Dat deze optocht iets buitengewoons moet zijn geweest blijkt uit het feit dat onze grootouders hier veelvuldig over vertelden. Uit de herinneringsfoto van het 50-jarig bestaan leiden we af dat de vereniging toen een 20-tal spelende leden telde.